ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ: ΑΝΕΡΧΟΜΕΝΟ ΑΣΤΕΡΙ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΜΕ 20000 ΝΕΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Τμήμα Τεχνολόγων Αλιείας και Υδατοκαλλιεργειών (Παρουσίαση των αντικειμένων του Τμήματος, πτυχ. Σπ. Σαρτζετάκη)

Το Τμήμα Τεχνολόγων Αλιείας και Υδατοκαλλιεργειών εκπαιδεύει Τεχνολόγους  Iχθυολόγους ικανούς να μελετούν και να εφαρμόζουν τεχνικές και μεθόδους στους τομείς των Yδατοκαλλιεργειών, Aλιείας και Mεταποίησης - Eπιθεώρησης Aλιευτικών Προϊόντων.  Η φοίτηση σήμερα διαρκεί οκτώ εξάμηνα εκ των οποίων...[περισσότερα]

 

Εργαστήρια Τμήματος

Τα Εργαστήρια του Τμήματος διαθέτουν άρτιο εξοπλισμό κατάλληλο  για τις εκπαιδευτικές ανάγκες του Τμήματος αλλά και για την ερευνητική δραστηριότητα των Μελών του Επιστημονικού ... [περισσότερα]

Διατμηματικό Μεταπτυχιακό Τμήματος

Αειφορική Διαχείριση Υδροβίων Οργανισμών


Αξιολόγηση


Σύστημα Κεντρικής Υποστήριξης της Πρακτικής Άσκησης Φοιτητών ΑΕΙΣύστημα Κεντρικής
Υποστήριξης Πρακτικής Άσκησης
Φοιτητών ΑΕΙ

Δήλωση Συγγραμάτων

 

Δίκτυο: «Η Χημεία είναι παντού»

 CIAANΜΗΤΡΩΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Τ.Α.Υ.

  Τελευταίες Ανακοινώσεις

                    

© 2010 Designed by Bravou